Kendinizi Tanıdıkça Farkındalığınız Artar

“Astroloji, insanların kişilik özelliklerini ve yaşamlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olan bir araçtır. Astrolog Melissa Kutlu

She and Girls Dergisi, Moda Dergisi, Alışveriş Dergisi.

Instagram Hesabımız

Benim için astroloji, insan psikolojisi ve davranışlarını incelemek, insan ruhunu derinlemesine anlamak ve rehberlik etmek için kullanılan bir bilim ve sanattır” sözleriyle, astrolojinin temel felsefesini net bir şekilde ifade eden Astrolog Melissa Kutlu ile astrolojiye dair her şeyi konuştuk.

Unutmayın, ‘kendini bildikçe farkındalık artıyor’ matematik gibi herkes en azından temel seviye astroloji öğrenmeli.

Röportaj: Melek Şenol

Astrolog Melissa Kutlu

Melissa Kutlu Kimdir? Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Merhaba! Ben Melissa Kutlu, 1997 yılında Hollanda Rotterdam’da doğdum. Gelişmiş bir astroloji eğitimi alarak uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilerimi geliştirmek için çalışmalar yapmaktayım.

Astroloji, yaşamın derinliklerindeki anlamları keşfetme ve insanların potansiyellerini açığa çıkarma konusundaki tutkumu besleyen bir alandır. Astrolojinin, insanların kişilik özelliklerini, potansiyellerini ve yaşamlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olarak, onlara rehberlik etme ve destek sağlama fırsatı sunan güçlü bir araç olduğunu düşünüyorum.

Aynı zamanda seyahat etme ve resim yapma tutkumu da içimde barındırıyorum. Gezerek farklı kültürleri keşfetmek benim için büyük bir zevk ve ilham kaynağı.

Amacım, astroloji bilgilerimi, sanatsal yeteneklerimi ve gezerek öğrendiklerimi birleştirerek insanlara daha derin bir anlayış ve rehberlik sunmaktır. Bu yolla, insanların potansiyellerini keşfetmelerine ve yaşamlarını daha anlamlı bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olmak istiyorum.

Neden astroloji?

Değerli Oğuzhan Ceyhan hocamın bir lafı vardır: “Astroloji bizi ilgilendirmeli çünkü astroloji, insanın yolculuğundaki tüm sırrı içeren bir kullanma kılavuzudur. Ve o kılavuza ihtiyacımız var.” (Ezoterik Astroloji)

Astroloji, insanların kişilik özelliklerini ve yaşamlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olan bir araçtır. Benim için astroloji, insan psikolojisi ve davranışlarını incelemek, insan ruhunu derinlemesine anlamak ve rehberlik etmek için kullanılan bir bilim ve sanattır.

Astroloji, binlerce yıldır var olan bir bilgi ve gözlem sistemidir. Gökyüzündeki gezegenlerin konumları ve enerjileri, insanların karakteristik özelliklerini, potansiyellerini ve yaşamlarındaki eğilimleri etkileyebilir. Astroloji haritalarını analiz ederek, kişisel özellikleri, ilişkileri, kariyer tercihlerini ve yaşam dönemlerini anlamlandırmak mümkün olabilir.

Astroloji, kişisel gelişim ve farkındalık yolculuğunda bir rehberlik aracı olarak da kullanılabilir. İnsanların kendilerini daha iyi tanımaları, güçlü yönlerini keşfetmeleri ve zorluklarla başa çıkmaları konusunda yardımcı olabilir. Ayrıca, ilişkiler, kariyer seçimleri, yaşam hedefleri ve zamanlamalar gibi konularda da değerli bir bakış açısı sunabilir.

Antik Kent Efes’ten Gelen Güzellik Formülü

Kendini bildikçe farkındalık artıyor. Bence matematik gibi herkes en azından temel seviye astroloji öğrenmeli.
İş ve özel hayatımızda hedeflerinize ulaşmak konusunda en çok nerelerde hata yapıyoruz?

İş ve özel hayatta hedeflere ulaşmak konusunda yapılan hatalar çeşitli olabilir, ancak bazıları şunlar diyebilirim: Belirsiz hedefler koymak, kendini yeterince tanımamak, yeterince esnek olmamak. Hedeflerinizi netleştirmek önemlidir.

Belirsiz veya çok genel hedefler, ilerlemeyi takip etmeyi zorlaştırabilir ve motivasyonunuzu azaltabilir. Hedeflerinizi ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamana bağlı kriterlerine uygun olarak belirlemek önemlidir. Zaman zaman planlar değişebilir, beklenmedik engellerle karşılaşabiliriz. Esnek olmak, zorluklarla başa çıkmak ve alternatif çözümler bulmak için yardımcı olacaktır.

Sizin gözünüzde İYİ bir astrolog nasıl olmalıdır?

İyi bir astrolog hiç kimseyi yargılamaz! Doğru ve güvenilir astrolojik danışmanlık sunmak için bu önemlidir. İyi bir astrolog hayatın her anından ders çıkarır, çünkü bilir ki hiçbir şey tesadüf değildir. Bunun yanı sıra:
Güçlü astroloji bilgisi: İyi bir astrolog, astroloji konusunda sağlam bir temele sahip olmalıdır.

Gezegenlerin etkilerini, burçları, evleri, açıları ve diğer astrolojik kavramları anlamalı ve bunları doğru bir şekilde yorumlayabilmelidir. Astrolojinin temel prensiplerini ve tekniklerini iyi bilmek önemlidir.

Analitik düşünme becerisi: İyi bir astrolog, karmaşık astrolojik bilgileri analiz edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Haritaları ve diğer astrolojik verileri inceleyerek, detayları bir araya getirip anlamlı bir şekilde yorumlayabilmelidir. Analitik düşünme becerisi, astrolojik örüntüleri ve ilişkileri tanımlamada yardımcı olur.

Empati ve iletişim yeteneği: İyi bir astrolog, insanlarla empati kurabilen ve onları anlayabilen biridir. İyi bir dinleyici olmalı ve danışanların ihtiyaçlarını anlamak için etkili iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Astrolojik bilgileri anlaşılır bir şekilde aktarabilmeli ve danışanların sorularını yanıtlayabilmelidir.

Sürekli öğrenme ve gelişim: İyi bir astrolog, astroloji alanındaki gelişmeleri takip etmeli ve sürekli olarak kendini geliştirmelidir. Yeni astrolojik teknikleri, araştırmaları ve yaklaşımları öğrenmeli ve uygulamaya çalışmalıdır. Astroloji alanındaki hızlı değişimlere ayak uydurmak için öğrenmeye açık olmalıdır.

Bu özellikler, iyi bir astroloğun temel niteliklerini tanımlamaktadır. Ancak her astroloğun kendi benzersiz yaklaşımları, deneyimleri ve uzmanlık alanları olabilir.

Astrolog Melissa Kutlu

Karma nedir ve nasıl işler? Karma yaratmamak için nelere dikkat etmek gerekir?

Karma, bir kişinin eylemlerinin sonucunda gelecekteki deneyimlerini etkileyen bir enerji veya güç olarak tanımlanır. Newton’un etki-tepki yasasını düşünün: “Her kuvvete karşılık, her zaman eşit ve ters bir etki kuvveti vardır”. İyi eylemler olumlu bir karmayı çekerken, kötü eylemler olumsuz bir karmayı çekebilir.

Astrolojide karma Satürn gezegeni ile alakalıdır. Bugün kötülük yaptın, yarın cezasını alacaksın diye bir şey yok! Astrolojik haritada döngüler vardır. Bir eylemin karşılığını seneler sonra alabilirsiniz. Karma astrolojisinde her bireyin geçmiş yaşamlarında ve mevcut yaşamında yaptığı eylemler, hayat yolundaki deneyimlerini etkiler.

Doğum haritası, kişinin karmik deneyimlerini ve bu deneyimlerin sonuçlarını gösterir. Gezegenlerin konumları, kişinin karmik dersleri, öğrenmesi gerekenleri ve potansiyel karmik engelleri ifade eder.

Karma yaratmamak için bunlara dikkat edilebilir:

– İyi niyetle hareket etmek: Başkalarına karşı iyi niyetle davranmak ve yardımsever olmak olumlu karmayı artırır.

– Empati kurmak: Başkalarının duygularını anlamaya çalışmak ve onlara saygı göstermek, olumlu bir karmayı teşvik eder.

-Doğru eylemlerde bulunmak: Dürüstlük, adalet ve doğruluk gibi erdemlere uymak, olumlu karmayı güçlendirir.

– Negatif duyguları kontrol etmek: Öfke, kıskançlık veya kin gibi olumsuz duyguları kontrol etmek ve pozitif duygulara odaklanmak önemlidir.

– Bilinçli olmak: Eylemlerinizin sonuçlarını düşünerek, kendinizi ve başkalarını olumsuz sonuçlardan koruyabilirsiniz.

– Hoşgörülü olmak: Farklı düşüncelere, inançlara ve yaşam tarzlarına hoşgörüyle yaklaşmak, olumlu bir karmayı teşvik eder.

Gazete ve dergilerde yazılan burçlar ve yorumları hakkında neler söylersiniz? Gerçekten o bilgiler doğru mu neye göre yazılıyor?

Gazete ve dergilerde yazılan burç yorumları çok genel yorumlardır. Bu yorumlar 1. Ev dediğimiz yükselen burca göre yazılıyor. Bu yorumları Güneş burcunuz yerine yükselen burcunuza göre okumak daha faydalı olabilir ama şunu unutmamanız gerekir ki hepimiz biricik ve tekiliz.

Her birimizin doğum haritası eşsizdir dolayısıyla göksel konumlar her birimizi farklı etkiler. Örneğin; doğum haritanızda Merkür retro ise göksel Merkür retrosu size iyi gelebilir. Tabi burada yine açılar, gezegenlerin konumları ve diğer etkenler çok önemlidir doğru yorumu yapabilmek için harita analizi önemlidir.

Karma astroloji ile neler öğrenilir?

Karma astrolojisi Doğu ve Batı tekniklerini kapsayan çok derin bir alandır. İnsan ruhunu matematik ile çözen bir tekniktir. Karma astrolojisi, bir kişinin geçmiş yaşamlarında öğrenmesi gereken karmik dersleri ortaya koyabilir. Bu dersler, kişinin yaşamında tekrar tekrar karşılaştığı zorluklar veya tekrar eden desenler şeklinde ortaya çıkabilir.

Aynı zamanda kişinin geçmiş yaşamlarda diğer insanlarla olan karmik bağlantılarını gösterebilir. Bu bağlantılar, kişinin yakın ilişkilerinde veya hayatında önemli roller oynayan insanlarla ilişkilendirilebilir.

“Neden bu Dünyadayım, burada ne yapıyorum, amacım ne?” Çoğumuz bu sorgulamayı yapıyordur. Karma astrolojisi, kişinin karmik yolculuğunu anlamak için bir rehberlik sağlayabilir. Bu yolculuk, kişinin ruhsal büyüme, denge ve karmik dengesini sağlama çabalarını içerir.

Karma astrolojinin amacı nedir?

Karma astrolojisi, kişinin karmik döngülerini anlamak ve bu döngüleri çözerek ruhsal gelişim için çalışmak amacıyla kullanılır. Aynı zamanda Beden-Şuur-Yüksek benlik arasındaki ilişkiyi anlatır.

Bu yaklaşım, kişinin geçmiş yaşamlarının etkilerini ve travmalarını anlama ve mevcut yaşamında karmik dengeyi sağlama çabasını destekler. Karma astrolojisi sabit yıldızların ve gezegenlerin enerjileriyle etkileşime geçmek, insanların kişiliklerini ve kaderlerini anlamak için benzersiz bir yol sunuyor.

Karma kader ile alakalıdır. Eylemlerinizin sonucunda yaşadığınız olayları temsil eder ancak bir doğum haritasında hem kader vardır hem de kişinin kendi iradesi vardır. Burada önemli olan kişinin karmik dengeyi sağlaması ve karmik dersleri öğrenerek ruhsal büyüme ve evrimini teşvik etmesidir.

Bu, kişinin karmik döngülerini anlama, geçmiş yaşamlardan, mevcut yaşamdan gelen karmik etkileri dönüştürme ve ruhsal yolculuğunda dengeyi bulma sürecini içerir. Dengeyi buldukça farkındalığımız artar. Sadece beden ve beyinden ibaret olmadığımızın farkına varırız.

Karma astrolojisi insanın kendi potansiyelini keşfetmesine, ruhsal gelişimini ilerletmesine ve daha bilinçli bir şekilde yaşamasına yardımcı olur. Unutmayın: her şey düşünce ile başlar. Düşüncelerinizin değiştiği an eylemleriniz de değişir. Eylemlerinizin değişmesi demek ise kaderinizin değişmesi demektir.

Kendi hayatında astrolojinin yeri nedir?

Astroloji, hayatımı anlamlandıran ve yönlendiren bir rehberdir benim için. Kendimi bulduğum bir alan olarak görüyorum ve farkındalığımı artırmada bana yardımcı olan bir araç olarak değerlendiriyorum.

Astroloji, hayatımda olumsuz yönleri görmeme yardımcı oluyor ve bu sayede kendimi geliştirmek için çalışabiliyorum. Doğum haritamı inceleyerek, içsel potansiyellerimi ve güçlü yönlerimi keşfedebiliyorum. Aynı zamanda zayıf yönlerimi de görmeme ve üzerinde çalışmama yardımcı oluyor.

Astroloji, benim için bir rehberlik aracıdır. Hayatta karşılaştığım zorluklarla başa çıkmak, ilişkilerimi anlamak, kariyer seçimlerimde doğru yolu bulmak gibi konularda bana yön gösterir. Bu sayede daha bilinçli kararlar alabiliyor ve yaşamımı daha olumlu bir şekilde yönlendirebiliyorum.

Astrolojiyi sadece kişisel gelişimim için değil, aynı zamanda ilişkilerimde ve diğer insanlarla etkileşimlerimde de kullanıyorum. Başkalarının doğum haritalarını inceleyerek, onları daha iyi anlama ve anlayışla yaklaşma fırsatı buluyorum. Diğer insanlara yardım etmek, onları kendi benliklerine daha yakınlaştırmak ve potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı.

Melissa Kutlu astrolog olmasa, ne olurdu?

Eğer astrolog olmasaydım, muhtemelen psikolog olurdum. İnsanları anlamak ve çözmek benim için önemli bir konu olduğundan, bu alanda çalışmayı tercih ederdim. İnsanların iç dünyasını anlamak, onlara yardımcı olmak benim için büyük bir motivasyon kaynağıdır.

Psikolog olarak çalışarak, insanların duygusal, zihinsel ve davranışsal süreçlerini anlamaya ve destek vermeye odaklanırdım. İnsanları anlamak, onların sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak ve kendi içsel gelişimimi de bu süreçte keşfetmek benim için önemli bir tatmin kaynağı olurdu.

İnsanlara rehberlik etmek, onlara destek olmak ve kendimi daha iyi anlamak için kesinlikle psikolojiyi seçerdim.

Astrolog Melissa Kutlu

She and Girls Sonbahar 2023 Sayısı Gençlik Dergisi Girls Hediyesiyle Dergiliklerde

SHE AND GIRLS SONBAHAR 2023