İçinizi Değiştirmeden Dışınızı Değiştiremezsiniz

“İnsanda inanmanın sınırlarını belirleyen yer akıldır (bilinç), merkezi beyindir. Burası süzgeç vazifesi görür. İnanma süreci, kabul etme ve inancı etiketleme burada yapılır. Havva Bayrakdar Kuantum Yaşam Koçu

She and Girls Dergisi, Moda Dergisi, Alışveriş Dergisi.

Instagram Hesabımız

Bu inançlarımızın sonuçlarını karşımıza çıkaran yer ise gönüldür (kalp). Burada bilim adamları şu terimleri kullanır. Bilinç ve bilinçaltı. Bilinç iradenin inancı akıl süzgecinden geçirdiği yerdir. Bilinçaltı ise; bu inançların yani kabul ettiğimiz gerçeklerin deposudur. Veya gerçeğe dönüştüğü yerdir.”

Kuantum düşünce tekniğini bu sözleriyle açıklayan, Kuantum Yaşam Koçu Havva Bayrakdar ile iç dünyamızın fiziğini ve bu fizik döngüsünün kuantum tekniği ile nasıl sağlıklı olabileceğini konuştuk.

Dış için yansımasıdır. İçinizde ne varsa, dışınızda onu yaşarsınız. Eğer hayatınızda bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız, içinizdeki bir şeyleri değiştirmek zorundasınız…

Röportaj: Melek Şenol

Havva Bayrakdar She and Girls Dergisi Kapak Nisan 2024

Havva Bayrakdar kimdir?

1968’de Kırklareli’nde doğdum. Yaklaşık 21 yıldır İngiltere’de yaşıyorum. 6 yıldır kişisel gelişim alanında aldığım eğitimlerle (kuantum, koçluk, nlp, eft, thetahealing, numeroloji, hipnotik dil kalıpları, hipnoz, nefes terapisi) Kuantum Bilinçaltı Dönüşüm alanında bireysel danışmanlıklar yapıyorum. Evli ve iki çocuk annesiyim.

Havva Bayrakdar She and Girls Dergisi Röportaj Nisan 2024

Kuantumdan biraz bahseder misiniz?

Madde ve ışığın atom ve atomaltı seviyelerinde meydana gelen davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Yaşam alanımız ya da kısaca evrenin yasaları diyebiliriz. Heisenberg’in belirsizlik alanı dediği bu alana gönderdiğimiz düşünce paketçikleri varlık katar ve belirler. Kuantum alanın bir noktasına yaptığımız etki bütünü etkiler. Siz bir şey düşündüğünüzde, bundan tüm alan etkilenir.

Kuantum fiziği, fizikle fizik ötesinin birbirine karıştığı bir noktanın adıdır… 20.yy’ın başında atom altı seviyelerde tabiatın işleyişinde, birtakım garipliklerin keşfi sonucu doğan yeni fizik dalının sıfatı olarak bilinir “KUANTUM FİZİĞİ”. Kelime kökeni itibarı ile Kuantum; “kuanta” kelimesinin çoğulu. KUANTUM=KUANTALAR. Bu fiziğin kurucu babalarından MAX PLANK’ın ışığın dalga halinde kesintisiz ve sürekli olarak değil de kesintili süreksiz yani Kuntum= kuantalar halinde yayıldığını ifade etmek için önerdiği “Latincede” KESİKLİ DİLİM anlamına gelen bir kelime…

Havva Bayrakdar She and Girls Dergisi Röportaj Nisan 2024

Sizce insanlar ne anlamalıdır kuantumdan?

Örneğin hayatınızda alışveriş yaparken bazı ürünlerde kullanma klavuzu o ürünle gelir. Ve biz bu ürünü kullanabilmek için önce kullanma klavuzunu okuruz. Kuantum da sonsuz olasılıklar evrenin içinde bulunan ürünleri de içeren bir kullanma klavuzudur. Her ülkenin kuralları ve kanunları vardır. Kırmızı ışıkta geçerseniz ceza ödemek zorunda kalırsınız. Bu kurala uymamanın bir sonucudur.

Kuantum da evrenin işleyiş kurallarını içerir. Burada evrensel yasalara uymayan bir eylemle harekete geçersek (söylediğimiz sözler, bilinçaltı kodlarımız, eylemlerimiz) hayatımızda tekrar eden olaylar örüntüleri ile karşılaşırız. Yani tekrar eden iflas durumları, para kayıpları, ilişki sorunları, sağlık sorunları… Aslında bu yaşanan durumlar bize tekrar eden döngülere işaret etmekle birlikte, bu döngülerden özgürleşme fırsatı sunmaktadır.

Bütün mesele, biz mesajı anlayıp hangi frekansta titreştiğimizi ve hayatımıza bu durumları nasıl çektiğimizi fark edebiliyor muyuz? İşte bunları fark ettiğimizde ve dönüştürmek için sorumluluk aldığımızda kullanma kılavuzunu okuyabilen oluruz.

Havva Bayrakdar She and Girls Dergisi Röportaj Nisan 2024

Kuantumu bilmeyen insanlar kuantumu nasıl karşılıyor?

Evrenin sırları, insanların görebildikleri ile ilgili değildir insanların göremedikleri ile ilgili sırları içermektedir. Kauntum evreni bu sırlarla ilgilidir. Kuantum evreni günlük yaşantıda karşılaşılan olayların duyu organları ile algılanmasına ters bir evrendir. Bu yüzden de çoğu insan kuantum evrenini anlamaktan kaçınır ve korkar.

Kuantum düşünce tekniği nedir?

Temelini kuantum fiziğinden alan bir disiplindir. Çünkü kuantum fiziğinde deneylerle ispatlamıştır ki; atomların hareketlerini bizim düşüncelerimiz belirler. Bunun bizim hayatımıza ne etkisi var diyecek olursanız; çok ilgisi var. Evrendeki soyut ya da somut her şey atomlardan ve frekanslardan oluşur. Atomun içi ise boş bir enerjidir. Aslında her birimiz ete, kemiğe bürünmüş olsak bile; enerjiden oluşuyoruz. Ve biz de kendi yaydığımız frekanslarla kendi alanımıza uygun olayları, maddeleri, duyguları, kişileri çekiyoruz.

Havva Bayrakdar She and Girls Dergisi Röportaj Nisan 2024

Kuantum “bilinci” açıklayabilir mi?

İnsanda inanmanın sınırlarını belirleyen yer akıldır (bilinç), merkezi beyindir. Burası süzgeç vazifesi görür. İnanma süreci, kabul etme ve inancı etiketleme burada yapılır. Bu inançlarımızın sonuçlarını karşımıza çıkaran yer ise gönüldür (kalp). Burada bilim adamları şu terimleri kullanır. Bilinç ve bilinçaltı. Bilinç iradenin inancı akıl süzgecinden geçirdiği yerdir.

Bilinçaltı ise; bu inançların yani kabul ettiğimiz gerçeklerin deposudur. Veya gerçeğe dönüştüğü yerdir. Bu depoda inançlardan oluşan ürünler vardır. Örnek verirsek; bilinç çiftçi, inançlar tohum, bilinçaltı ise tarla gibidir. Yani ne ekersek onu biçeriz. Neye inanırsak ona dönüşürüz.

Kuantumun dinle bir ilgisi var mıdır?

Kuantum Fiziği bize gözlemcinin gözlem sonucunu etkilediği hatta belirlediğini söyler. Pozitif bilimlerin kaynağı gözlemdir ve bilimsel araştırmalar, varlıklar ve olaylar gözlenerek yapılır. Çünkü atomdan galaksilere her şeyin madde-dışı sağlam bir ilmî yapısı vardır ve her şey âdeta bir ilim ağı ile örülmüştür.

Bilimsel çalışma denen şey varlıkların bu ilmî vücudunu tam ve doğru olarak ortaya çıkarma gayretlerinden ibarettir. Bu da varlıkların yapısındaki ilim pırıltılarını gözlemleyerek, pırıltıların kaynağı olan evrensel ilim güneşini akıl gözü ile görmek ve göstermekle yapılır.

Tek Bir Ürünle Cildinizi Hem Güneşten Koruyun Hem de Bakım Yapın

İnsan olmadan evvel de ilim vardı, çünkü fenlerin de dikkatli araştırmalar sonunda keşfettiği gibi evrende her şey ilim ile yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de “Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şey üzerinde hakkıyla görüp gözeticidir. Göklerin ve yerin tedbir ve tasarrufu Ona aittir.” (Zümer Sûresi, 39:62-63) der. “Ey ehl-i tevhid! Siz diyorsunuz ki:’Hâlık-ı Âlem birdir, Ehaddir, Sameddir. Hem her şeyin Hâlıkı O’dur. İşte Kuantum alanda da yine bu tek bilinçten bahsedilir.

“Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki, apaçık olan bir kitapta olmasın.” (Neml Suresi, 75) Bu ayette bize her şeyin apaçık bir kitapta kayıt altına alındığı, evrende hiçbir şeyin yoktan var, vardan yok olmadığını anlatırken; bize Levhi Mahvuz denen açık kitaba işaret etmektedir. Bu kitap mutasavvıfların bahsettiği Misal (Melakut) Alemi olarak da anlatılır.

İşte Kuantum bu mana aleminde yer alan sonsuz olasılıklar kütüphanesinde yer alan eşya, madde, olay, durum, bilinçlerden biz kendi hayatımıza nasıl tezahür ettirebiliriz noktasında cevap verir. Bu tezahür bilincine erişebilmek de bilinçaltımızda bulunan ve hayatımız boyunca farkına maalesef varamadığımız ZAN diyebileceğimiz olumsuz veya negatif bilinçaltı kodlarımızı fark edip, bu kodlarla ilgili sorumluluklarımızı alıp bunları olumlu kodlara dönüştürmekle mümkün olabilmektedir. Bunları dönüştürebildiğimizde; frekansımız ve titreşimimiz, sonsuz olasılıklar kütüphanesi olan Kuantum Alan (Misal Alemi, Melakut Alemi, Levhi Mahvuz) ‘daki olasılıklarla rezone olabilecektir.

Havva Bayrakdar She and Girls Dergisi Röportaj Nisan 2024

Kuantum parçacığı ne demektir?

Yapılan tüm deneyler, esas olarak kuantum (latince tanecik) fiziğinde, varlığı teorik olarak kabul edilen fakat bugüne kadar gözlemlenememiş bazı parçacıkların, gözlemlenebilmesi ( daha doğrusu ölçülebilmesi) için yapılıyor. Deney sonuçlarına göre bazı teoriler kabul edilecek belki bazıları da geçerliliğini yitirecektir.

Yani konu PARÇACIK FİZİĞİ; öylesine büyülü bir dünya ki bu, Atom altı dünyasının nesnelerine yani atomdan küçük nesnelere parçacık deniyor. Eskiden beri bilinen proton, nötron ve elektron. Fakat artık bunları oluşturan daha küçük parçalar olduğu kabul ediliyor. Bunlara kuark deniyor. Ayrıca madde olmayan şeylerin, enerjilerin dalga boylarının da en küçük temel taşları olan çok çeşitli parçacıklar var. Örneğin; ışığınkine foton deniyor. Bu yüzden onları inceleyen ayrı bir fizik dalı var. KUANTUM FİZİĞİ bu dalda elde edilen sonuçlar, bilimin tüm alanlarını ve felsefeyi etkiliyor yeni bir anlayış getiriyor.

Kuantum enerjisi nasıl çalışır?

Kuantum enerjisi bizden yayılan enerji ve frekanslarla çalışır. Bizden yayılan enerji ve frekansları da duygularımız, düşüncelerimiz, sözlerimiz yön verir. Örneğin; hasta olmak istemiyorum kelimesini sıklıkla kullanırsak; burada yayılan enerji hastalık enerjisi olduğu için hastalığı hayatımıza davet ederiz. Çünkü bilinçaltımız olumlu ve olumsuz ayrımı yapmaz. Odak noktası hastalık olduğu için hayatımıza hastalık enerjisini çekecektir.

Fakat burada sağlıklı olmayı seçiyorum dediğimizde bizden yayılan enerji sağlık enerjisidir ve hayatımıza sağlığı çekeriz. Bu bollukta, kariyerde, ilişkilerde, hayatımızın her alanında aynıdır. Biz ne istersek, ne enerji yayarsak hayatımıza onu çekeriz.

Havva Bayrakdar She and Girls Dergisi Röportaj Nisan 2024

Kuantum alemi gerçek mi?

Düşüncelerimizle var olanı yaratabiliyorsak, odak noktamızı büyütebiliyorsak kuantum alemi çalışıyor demektir. Yaşamımızdaki deneyimler, bilinçaltına kodlanmış inanç sistemlerinin hayata yansımasından ibarettir ve biz” HAYAT ZOR” dedikçe ve bu kodlamayla yaşadıkça hayat hep zor olacaktır.

Bu sebeple, yaşamımızı bilinç seviyesinde değiştirmeye çabalamak ve şunu yapmalıyım, bunu yapmamalıyım şeklinde bir yaklaşım yerine, bilinçaltında kayıtlı olan inanç sistemlerini tespit edip, onları değiştirip dönüştürmek ve yeni inanç sistemleri ile değiştirmek yenilemek gerekir. Mikro dünyada kesinlik yok olasılıklar vardır. Hakikat tektir. Fakat insan sayısı kadar bakış açısı vardır. Dünyadaki insan sayısı kadar bakış açısı olduğuna göre, her bir insanın kendi yarattığı bir alem ve vardığı tek bir hakikati olacaktır.

Eklemek istedikleriniz?

Dış için yansımasıdır. İçinizde ne varsa, dışınızda onu yaşarsınız. Eğer hayatınızda bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız, içinizdeki bir şeyleri değiştirmek zorundasınız…

İçinizi değiştirmeden dışınızı değiştiremezsiniz.

DIŞINIZDA BİR ŞEY YOK! … SİZ İÇİNİZE BAKIN.

Havva Bayrakdar Kuantum Yaşam Koçu

She and Girls Bahar 2024 Sayısı Gençlik Dergisi Girls Hediyesiyle Dergiliklerde

SHE AND GIRLS BAHAR 2024