Tüm dünyada erkeklerin, Türkiye’de kadınların modu daha yüksek!

Barem ve WIN International’ın aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 24 ülkede gerçekleştirdiği araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Türk kadınlarının ülkelerine bağlılığı

She and Girls Dergisi, Moda Dergisi, Alışveriş Dergisi.

Instagram Hesabımız

Araştırmada insanların anlık ruh halleri, ülkelerinde yaşamaktan ne kadar memnun oldukları ve gerekirse ülkeleri için savaşmaya gönüllü olup olmadıklarını soruldu.

Buna göre, dünyada üç kişiden ikisinin ruh durumu “iyi” iken, Türkiye anlık ruh durumunu “olumlu” ifade eden en düşük üçüncü ülke oldu. Tüm dünyada erkeklerin modları yüksek iken Türkler’de tam tersine kadınların modu yüksek.

Ve yine Türk kadını %72 oranla erkeklerden daha çok ülkesine bağlı olduğunu söylüyor. Ülkem için savaşmam gerekirse gönüllü olurum diyenler arasında Türkler, 24 ülke vatandaşları arasında %85 oranla Pakistanlılar’ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

BAREM’in WIN International ile birlikte Nisan ayında 24 ülkede gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları yayınlandı. Üç bölümden oluşan araştırmada insanların modları yani anlık ruh halleri ile ülkelerinde yaşamaktan ne kadar memnun oldukları ve gerekirse ülkeleri için savaşmaya gönüllü olup olmadıklarını soruldu. İşte araştırmadan çıkan çarpıcı sonuçlar:

Tüm dünyada erkeklerin, Türkiye’de kadınların modu daha yüksek

Dünyada insanların %68’i modlarını olumlu, %30’u ise olumsuz olarak ifade ediyor. Erkeklerin (%70), yaşlıların (65+ yaş – %74), gelir durumu iyi olanların (%78), yüksek eğitimlilerin (%76) ve çalışanlarla (%73) emeklilerin (%72) ruh durumları ortalamadan daha iyi.

Vatandaşlarının modları en iyi olan ülkeler Finlandiya (%86), Kolombiya (%84) ve Kanada (%82); en kötü olanlar ise Japonya ve Filistin (%53). Türkiye ise; %55 oranla modlarını olumlu olarak ifade edenlerin en düşük olduğu üçüncü ülke. Türkiye’de 24 ülke ortalamasının tersine kadınların modu erkeklerden biraz daha yüksek (%57) ve emekliler iş durumu grupları arasında en düşük moda (%41) sahip olanlar arasında yer alıyor.

Gençlerin ruh hali (%51) diğer yaş gruplarına göre daha düşük. Üst sosyo ekonomik statü (%66) ve eğitim (%61) gruplarının modları ise daha yüksek.

Türkiye’de kadınlar erkeklerden daha çok ülkesine bağlı

Araştırmada görüşülen kişilerin ülkelerine ne kadar bağlı oldukları, “Ülkem benim için yaşanacak en iyi yer” ifadesinden “Bir an önce ülkeyi terketmek istiyorum” ifadesine kadar beş farklı seçenek ile irdelendi.

Global olarak ülkesine bağlı kişilerin oranı %63, nötr olanların %20, ülkesiyle ilgili olumsuz duygular taşıyanların ise %14. Bu konu özelinde kadın-erkek arasında fark yok. Yaş ve gelir arttıkça olumlu duygular artıyor. Ülkelerine en bağlı kesimler emekliler (%72) ve ev kadınları (%71).

Ülkesiyle bağları en güçlü insanlar, Pakistan (%90), Finlandiya (%87) ve Kanada’da (%82) yaşarken bağın en zayıf olduğu ülkeler Lübnan (%33), Nijerya (%40) ve Arjantin (%43). Türkiye’de ülkesine bağlı kişilerin oranı (%67) 24 ülke ortalamasının üstünde. Nötr olanlar %13, olumsuz olanlar ise %17. Bu da ortalamanın üstünde bir oranı gösteriyor. Kadınlar (%72) ülkesine erkeklerden daha çok bağlı.

Cildinizi Tanımlamaya Modern Yaklaşım: Mikrobiyom

Yaş arttıkça ülkeye bağlılık artıyor. En bağlı kesimler ev kadınları (%79), 55 yaş ve üstü (%76), ilkokul mezunları (%76) ve C2 sosyo ekonomik statü grubu (%74). Diğer taraftan Türkiye dışında bir ülkede yaşamayı tercih edeceğini ifade eden kişiler en çok 18-34 yaş grubu gençler (%24), üst eğitimliler (%23) ve AB sosyo ekonomik statü grupları (%21).

“Gerekirse ülkem için savaşırım”

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, özellikle vicdani redcilerle, tekrar gündemde yer bulan “Katıldığı bir savaş olursa ülkeniz için savaşmaya istekli olur musunuz” sorusuna verilen cevapların 24 ülke ortalaması %45 oranla “evet”, %36 oranla “hayır”.

Erkekler arasında evet diyenlerin oranı %52. Savaşa gitme isteği yaş, gelir ve eğitim arttıkça azalıyor. Gerekirse savaşmaya en gönüllü ülkeler Pakistan (%96), Türkiye (%85) ve Peru (%74). Tam tersi savaşa gitmeyi en az isteyen ülkeler Hollanda (%16) ve Japonya’nın (%19) yanısıra Almanya ile İtalya (%22). Türkiye, gerekirse savaşa gitmeye istekli olma konusunda 24 ülke arasında %85 oranla Pakistan’ın ardından ikinci sırada.

Bu tercih toplumun tüm kesimlerine yayılmış durumda. Hayır diyenler arasında istatistiki olarak anlamlı fark yalnızca AB sosyo ekonomik statü grubu ve öğrencilerde (%16) var.

Türk kadınlarının ülkelerine bağlılığı

She and Girls Temmuz 2022 Sayısı Gençlik Dergisi Girls Hediyesiyle Dergiliklerde

SHE AND GIRLS DERGİ

She and Girl Kapak ECE CAM